Programmet med det litt artige navnet, ABBYY, er en såkalt OCR-applikasjon, som kan forvandle scannede fotoer, PDF filer og andre typer dokumenter til søkbare og redigerbare filer og besitter samtidig en rekke praktiske valgmuligheter.

Hvis du undrer deg litt over hva OCR-applikasjon betyr, så er OCR en forkortelse for ” Optical Character Recognition” og det betyr på norsk at det er snakk om et program som er i stand til å gjenkjenne tekst på f.eks. printede bilder, håndskrevne dokumenter, scannede filer og bilder osv.

ABBYY FineReader gjennomfører et meget etterspurt og tidsbesparende arbeid for mange virksomheter – nemlig muligheten for dokumentomdannelse og redigering i PDF-filformatet. ABBYY kan omdanne scannede dokumenter og fotografier/bilder til redigerbare PDF-filer.

 

Slik fungerer ABBYY i praksis

ABBYY FineReader er i stand til å omdanne forskjellige dokumenttyper, så vel som håndskrevne dokumenter, strekkoder, bilder, scannede filer, lovmateriale, magasin- og avissider til innhold, som du lett kan søke i og redigere etter behov. Prosessen som følger omhandler et verktøy som analyserer den originale filen og videre gjenoppretter den idet den beholder både stil og layout i det originale kildedokumentet.

Som program har ABBYY et brukervennlig layout som er utviklet med den tanke at brukere på alle nivåer skal være med allerede fra starten av – samtidig med at det fremtrer på profesjonell måte. Menyene i ABBYY innebefatter alle dens funksjoner, men snarveisstaster er også tilgjengelige til den erfarne bruker for å øke produktiviteten.

Når du f.eks. starter ABBYY første gang vil du bli forespurt av New Task dialogvinduet, som innebefatter atskillige valgmuligheter:

- Du kan enkelte scanne en fil eller konvertere et emne (PDF eller bilde), scanne og lagre et bilde, eller scanne en fil til søkbar PDF i den første fanen til OpenOffice Writer.

- Dersom du velger Writer fanen kan du scanne og konvertere et bilde eller en PDF fil til OpenOffice Writer, mens Adobe PDF-tasten enkelt lar deg konvertere et bilde til PDF eller scanne en fil.

- Dessuten lar E-book fanen deg kunne scanne en fil til et format understøttet av E-book lesere (EPUB, FB2, eller HTML).

- I den siste fanen kan du scanne eller konvertere en fil til andre kjente formater slik som XLS, RTF, TXT, PPTX, eller CSV.


En redigeringsfunksjon til grafikk er også integrert i ABBYY, slik at du kan modifisere stort sett alle bildets detaljer. Når det dreier seg om konverteringshastighet er ABBYY godt med i toppen – computerens prosessor og hukommelses ressurser blir belastet for å være ærlig, men det er alltid mulig å utføre andre oppgaver på computeren i mellomtiden. Og husk på at prisen for høy kvalitet i sluttproduktet krever computerkraft.

I det store og hele klarer ABBYY FineReader oppgavene med konvertering og redigering godt, og prisnivået tatt i betraktning, f.eks. sammenlignet med Adobe Acrobat, så er det en oåplagt løsning til brukere som ikke nødvendigvis er 100% lojale Adobe-brukere.

Du kan se våres utvalg av ABBYY FineReader via denne linken – har du spørsmål til ABBYY eller PDF-redigering, så vent ikke med å kontakte oss.