Spyware er enhver form for software som er designet til å samle inn en brukers personlige opplysninger og sende dem videre gjennom en internettforbindelse i bakgrunnen uten brukers viten og accept.

Spyware sporer uten at det bemerkes en brukers vaner ved internettaktivitet. Det registrerer besøkte hjemmesider og loggføring som har funnet sted. Denne aktiviteten gjør det mulig for spywareutviklerne å samle data til markedsføring og til reklameformål – det er mye penger å tjene på å videreselge forbrukeres kjøpsvaner til andre virksomheter.

Spywares form og funksjonsmåte vil kunne variere avhengig av utviklerens intensjoner. Imidlertid er et program som benytter seg av en internettforbindelse til å overføre data, som kan anvendes til å identifisere brukere, alltid klassifiserbart som spyware. Noen programmer, som feilaktig kalles spyware samler ikke inn noen form for vital informasjon om brukeren og anvender en bakgrunnsinternettkanal til å overføre generelle statistiker. De stjeler ikke ditt navn, kontakter, eller noen andre detaljer og forulemper derfor ikke din privatsfære.

En masse legale reklameapplikasjoner, reklamesupportede produkter, så vel som en legitim internettbrowser som Opera og Firefox, hører ikke inn under denne kategorien. Selv om legale adwareprogrammer potensielt er i stand til å spionere på en bruker, bør de ikke anklages for å forulempe privatsfæren, ettersom rett bruk av adware er en legal inntektsform for mange softwareselskaper som gjør det mulig å distribuere komplekse forretningsmessige produkter gratis.

 

Hvordan fjerner jeg spyware fra min computer?


Som det ble sagt ovenfor er spyware parasitter ikke virusformer og kan derfor ikke fjernes ved hjelp av alle alminnelige antivirusprodukter – dog har de fleste store antivirus-produsenter tilføyet en antispyware modul til deres produkter. For å fjerne slike plageånder er det nødvendig å anvende spesielle antispyware hjelpeprogrammer (spywarefjernere). BullGuard har utviklet en antispyware teknologi til sine sikkerhetsprodukter som kan få bukt med alle typer av spyware.

BullGuards antispyware teknologi scanner computersystemet på samme måte som annet antivirus. BullGuard har imidlertid spesielle databaser med parasittsignaturer som gjør det mulig for dem å spore og eliminere de fleste spyware- og adwaretrusler. Kraftige spywarefjernere innebefatter real-time overvåkning, som forhindrer installasjon av kjente faretyper og uautorisert systemmodifikasjon. Vi vil anbefale at du prøver følgende effektive sikkerhetsprogrammer til å fjerne spyware fra din computer.


 

Infeksjonsveier

Spyware parasitter adskiller seg fra ordinære virus fordi de spres ikke av seg selv og skal sedvanligvis installeres akkurat som enhver annen form for software med, eller uten, brukers samtykke. Noen mer sjeldne spywareplageånder er i stand til å utnytte sårbarheter ved systemsikkerheten og oppfører seg på samme måte som ormer. Det er tre vesentlige veier som uønskede spywareprogrammer kan komme inn i din computers system.

1.) Mange spywareutviklere fører brukeren bak lyset ved å presentere et særlig spywareprogram, som et nyttigt hjelpeprogram, f.eks. en effektiv serviceytelse til websøkning, en hurtig download-manager eller en pålitelig internett-accelerator. Brukeren laster ned og installerer slike programmer. Imidlertid viser det seg at praktisk talt alle sammen er fullstendig ubrukelige eller virkningsløse. Selv om brukeren i de fleste tilfeller avinstallerer slike programmer, forblir spyware komponentene i systemet og vedblir med å være fullt funksjonsdyktige.

2.) En mengde gratis reklamesupportede småprogrammer, eller produkter med frivillig betaling, er samlet med små applikasjoner, som er nødvendige for at vertsprogrammet kan fungere på rett vis. Disse applikasjonene er i virkeligheten tredjeparts spyware parasitter. En avinstallation av vertsapplikasjonen fjerner ikke alltid denne typen spyware.

3.) Hovedparten av de mest utbredte spywareprogrammene kommer inn i systemet ved bruk av Internet Explorer ActiveX overvåkninger, eller ved å utnytte visse former for sårbarhet i brukerens internettbrowser. Disse utviklerne lagrer deres spyware på upålitelige hjemmesider fylt med ondsinnet kode, eller distribuerer usikre reklame pop-ups som omgår beskyttelsen i internettbrowseren og infiserer brukerens computer. Når som helst en bruker besøker en slik hjemmeside, eller klikker på en slik pop-up, installerer et skadelig script øyeblikkelig spyware. Brukeren vil ikke kunne bemerke noe mistenkelig ettersom parasittene ikke viser noen installeringsguider, dialogvinduer eller advarsler.

Det er kjent at noen former for spyware også kan slippes løs ved bruk av spesielle virus, trojanske hester og ormer. Spyware rammer i særlig grad computere som kjører Microsoft Windows som operativsystem.

 

Hva utfører spyware?

 

- Stjeler følsomme personlige opplysninger, detaljer vedrørende identitet, overvåker alt brukeren foretar seg online, sporer vaner ved internettaktivitet og sender alle de innsamlede dataene til en fjernt-beliggende server.

 

- Betjener uønskede reklamer, viser en stor mengde irriterende pop-ups. En slik aktivitet er karakteristisk for de fleste illegale adware parasitter.

 

- Omdirigerer en internettbrowser til reklamesider, eller til en kommersiell søkeservice på internettet, når som helst brukeren taster inn en ukorrekt hjemmesideadresse, eller uten noen innlysende årsaker.

 

- Endrer internettbrowserens standard oppstart, forminsker det totale nivået for systemsikkerhet ved å aktivere visse internettbrowser funksjoner som gjør det mulig, hemmelig, å kjøre et hvilket som helst kode-script, eller installere skadelige former for software hemmelig via internettet.

 

- Forbinder en utsatt computer til internettet gjennom et dyrt telefonnummer uten brukerens vitende. Denne aktiviteten er kjennetegnende for såkalte dialers. Systemet kan kun bli påvirket hvis et modem er installert.

 

- Nedgraderer systemytelsen som helhet og forårsaker softwareustabilitet. Noen parasitter er dårlig programmerte, de spiltter for mange computerressurser og bringer seg selv i konflikt med installerte applikasjoner.

 

- Forsyner ikke med funksjon til avinstallation, skjuler prosesser, filer og andre objekter for å motvirke bortfjernelsen så langt som mulig.

 

Konsekvenser ved spyware-infeksjon


Spyware er ikke så farlig, som de fleste former for computervirus. Det infiserer ikke filer eller ødelegger systemet. Men i stedet for åpner den brukerens uvurderlige personlige opplysninger for annonsører og for virkelige tyver. Ondsinnede personer bruker spyware til å samle inn passord, detaljer om bankkonto og numre på kredittkort. Denne informasjonen gjør det mulig for dem å stjele offerets penger, bruke hans/hennes navn, adresse og andre kontaktdata til kriminelle overgrep.

Spywareaktivitet går brukeren på nerverne og koster også penger. Ikke alle computerbrukere kan bare med letthet identifisere en spywareinfeksjon og øyeblikkelig ta de nødvendige forholdsreglene. En parasitt vil kunne forbli uoppdaget i månedsvis. I hele dette tidsrommet vil den forsinke brukerens sedvanlige arbeid, laste ned og installere faremomenter fra tredjepart. I siste instans vil en computers ytelse og stabilitet bli vesentlig redusert og brukeren vil være nødt til å bringe den til profesjonelle reparatører. Det er virkelige eksempler på utsatte computerbrukere som må kjøpe nye computere ettersom de gamle er fullstendig ute av stand til å fungere på grunn av utallige spyware parasitter som er blitt installert.