I denne installasjonsveiledningen gjennomgår vi hvordan man installerer følgende AVG-programmer, samt Business utgavene av disse på Windows:

 

AVG Antivirus

AVG Internet Security

 

For å kunne installere de nevnte programmene så skal din computer kjøre med Windows XP(SP3) eller nyere.

Veiledningen er basert på AVG Antivirus og det vil derfor være noen variasjoner i forhold til filnavn og bilder når man installerer AVG Internet Security.

Hvis du ennå ikke har registrert din lisens, så skal du starte med å gjøre dette ved å følge denne veiledningen:NB1: Innen du fortsetter med installasjonen av AVG Antivirus eller AVG Internet Security, så SKAL andre antivirus programmer være avinstallert først.

NB2: Hvis ditt abonnement dekker mer enn 1 computer, så skal du benytte samme ”Licens number” til å aktivere alle installasjonene.

 

 

1. Start med å hente installasjonsfilen til ditt AVG program.

Klikk på Download-linken du finner under punkt ”A. DOWNLOAD” i aktiveringsmailen fra AVG og lagre installasjonsfilen til din computer.

Hvis du ikke lengre har din aktiveringsmail, så kan du alltid få gjensendt den ved å benytte linken herunder.

Hvis en computer ikke har adgang til den e-mailadressen som aktiveringsmailen er sendt til, så kan man videresende aktiveringsmailen til en annen e-mailadresse eller lagre installasjonsfilen, samt ”licens number” på en USB-nøkkel og starte installasjonen fra denne.2. Hvis du mottar systembeskjeden ”vil du tillate at denne appen foretar endringer på computeren?”, så skal du klikke på knappen ”Ja” for å tillate at AVG Antivirus eller AVG Internet Security blir installert på computeren.3. Installasjonsprogrammet henter nå de nyeste installasjonskomponentene som skal brukes til å installere AVG Antivirus eller AVG Internet Security med.4. Når installasjonsprogrammet er ferdig med å hente installasjonskomponenterne, så er installasjonen klar til å begynne. Klikk på knappen ”Fortsett” for å gå videre til installasjonen.5. Tast inn eller sett inn ditt ”licens nummer” i feltet og klikk deretter på knappen ”Installer nå” for å begynne installasjonen. Din aktiveringskode / ”License number” finner du enten under punkt ”B. YOUR LICENSE NUMBER” i aktiveringsmailen fra AVG eller under punkt 3 på registreringssiden.6. AVG Antivirus eller AVG Internet Security installeres nå på computeren.7. Installasjonen er nå fullført og du skal klikke på knappen ”Ferdig” for å åpne programmet for første gang.8. På hovedsiden har du mulighet for å se status på de forskjellige sikkerhetskomponentene, samt å starte sikkerhetsscanninger av computeren.