I denne installasjonsveiledningen gjennomgår vi hvordan man installerer AVG PC TuneUp samt Business utgaven av denne i Windows.

Hvis du ennå ikke har registrert din lisens, så skal du starte med å gjøre dette ved å følge denne veiledningen:


Slik registrerer du ditt AVG program


NB: Hvis ditt abonnement dekker mer enn 1 computer, så skal du benytte samme aktiveringskode / ”Licens number” til å aktivere alle installasjonene.

1. Start med å hente installasjonsfilen til ditt AVG program ved enten å klikke på download-linken under punkt 1 på vinduet etterfulgt av registreringen eller på Download-linket du finner under punkt ”A. DOWNLOAD” i aktiveringsmailen fra AVG.com.

Hvis du anvender Microsoft Internet Explorer eller Edge, så vil du kunne kjøre installasjonsprogrammet så snart det er ferdig nedlastet ved å klikke på knappen ”Kjør”.

Hvis du anvender en annen browser, så skal du laste ned installasjonsfilen som normalt ved å velge ”Lagre” og avvikle den fra din computer ved å dobbelt-klikke på filen.

I tilfelle du ikke lengre har din aktiveringsmail, så kan du alltid få gjensendt via linken herunder:

NB: Hvis en computer ikke har adgang til den e-mailadressen som aktiveringsmailen er sendt til, så kan man videresende aktiveringsmailen til en annen e-mailadresse eller lagre installasjonsfilen, samt ”licens number” på en USB-nøkkel og starte installasjonen fra denne.2. Hvis du mottar systembeskjeden ”vil du tillate, at denne appen foretar endringer på din enhet?”, så skal du klikke på knappen ”Ja” for å tillate at AVG PC TuneUp blir installert på computeren.3. Når installasjonsprogrammet er ferdig med å hente installasjonskomponentene, så er installasjonen klar til å begynne. Klikk på knappen ”FORTSETT” for å gå videre til installasjonen.4. Tast inn eller sett inn din aktiveringskode / ”license number” i feltet og klikk deretter på knappen ”INSTALLER NÅ” for å begynne installasjonen.

Din aktiveringskode / ”License number” finner du enten under punkt 3 på registreringssiden eller under punkt ”B. YOUR LICENSE NUMBER” i aktiveringsmailen fra AVG.com som du mottok ved registreringen.5. Vent imens AVG PC TuneUp installeres på computeren.6. Du har nå mulighet for å kjøre en vedlikeholdelsesscanning av computeren eller vente med scanningen til installasjonen er ferdig. Klikk på enten knappen ”Scan nå” eller linken ”spring scanning over7. Installasjonen av AVG PC TuneUp er nå ferdig og du vil bli presentert med programmets hovedvindu hvor du kan foreta optimerings og vedlikeholdelsesscanninger av computeren.