Windows 10 (1803) krever som minimum følgende spesifikasjoner:

 

Harddiskplass: 16 GB til 32-bit operativsystem, 20 GB til 64-bit operativsystem.

Prosessor: Prosessor eller SoC på 1 GHz eller hurtigere (Intel Atom ”Clover Trail” er ikke lengere understøttet).

Ram: 2 GB til både 32-bit og 64-bit.

 

Veiledningen dekker over følgende produkter til Microsoft Windows:

 

Microsoft Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Professional

 

 

Vi har i denne veiledningen valgt å ta utgangspunkt i ”Microsoft Windows 10 Professional”.

 

 

NB: Hvis computeren ikke er innstilt til å starte fra den enheten du har valgt å opprette installasjonsmediet på (USB eller DVD) så kan du innstille dette enten i computerens BIOS/UEFI ved å endre oppstartsrekkefølgen så den enheten installasjonsmediet befinner seg på er valgt som det første eller ved å benytte computerens bootmenu - hvis den er utstyrt med en slik en.

 

For informasjon vedrørende hvordan du tilgår din computers BIOS/UEFI eller bootmenu, så kan du lese om dette i den manualen som fulgte med din computer/bundkort eller ved å kontakte produsenten av din computer.

 

 

 

1. Sett inn den enheten du valgte å opprette installasjonsmediet på ved hjelp av ”Media Creation Tool”.

 

Start computeren og trykk på en vilkårlig tast for å starte installasjonen når du blir bedt om dette på skjermen, som vist på bildet herunder.

 

 

2. Hvis du benytter et installasjonsmedie inneholdende både 32-bit og 64-bit så skal du starte med å velge hvilken av de to bit variantene som du ønsker å installere på computeren.

 

Hvis du har opprettet et installasjonsmedie som kun inneholder 32-bit eller 64-bit så skal du hoppe over dette punktet og gå videre til punkt 3.

 

Vi anbefaler om mulig at du velger 64-bit for å kunne utnytte computerens ressurser best mulig samt sikre bedre kompatibilitet med nyere programmer da visse programmer ikke lengere utgis i en 32-bit variant.

 

NB: Windows 10 64-bit kan kjøre både 32-bit og 64-bit programmer, mens Windows 10 32-bit kun kan kjøre 32-bit programmer.

 

Velg enten ”Windows 10 Setup (64-bit)” eller ”Windows 10 Setup (32-bit)” og trykj deretter på tasten ”Enter” for å fortsette.

 

 

 

 

 

3. Innen du går i gang med installasjonen så har du muligheten for å sikre deg at du har fått opprettet installasjonsmediet på det språket du ønsker å foreta installasjonen på.

 

Hvis det ønskede språket er vist, så skal du bare klikke på knappen "neste" for å gå videre til neste punkt.

 

NB: Da installasjonsmediet er opprettet språkspesifikt, så er det nødvendig å opprette installasjonsmediet igjen, hvis språket ikke stemmer overens med det du ønsker å installere på computeren.

 

 

 

 

4. Klikk på knappen ”Installer nå” for å starte installasjonsprogrammet og vent et øyeblikk mens det innleses.

 

 

 

 

5. Du vil nå bli bedt om å taste inn din produktnøkkel/lisens til Windows 10 og du finner denne under punktet ”Lisensnøkkel” i den leveringsmailen du har mottatt fra oss. Det er den produktnøkkelen som tastes inn som avgjør om det er Windows 10 Home eller Windows 10 Pro som installeres på computeren.

 

NB1: Hvis du ikke blir bedt om å taste inn din produktnøkkel så skyldes det at din computer opprinnelig er levert med en utgave av enten Windows 8, 8.1 eller 10 og installasjonen vil automatisk finne den tilhørende produktnøkkelen i computerens firmware.

 

Dette kan gi problemer hvis du ønsker å installere Windows 10 Professional på en computer som opprinnelig er levert med Home versjonen av enten Windows 8, 8.1 eller 10, da installasjonen automatisk vil installere Windows 10 Home og ikke den ønskede Windows 10 Professional. Følg veiledningen i linken herunderfor å oppgradere til Windows 10 Professional:

 

 

NB2: Hvis du har kjøpt en hybrid utgave av Windows 10 Professional, som for eksempel Windows 7 Professional / Windows 10 Professional og din computer har en integrert produktnøkkel så skal du innen du installerer Windows 10 foreta de endringene til installasjonsmediet som er beskrevet i linken herunder:

 

 

 

 

6. Du skal nå akseptere Microsofts lisensvilkår for å kunne fortsette installasjonen. Dette gjør du ved å markere med et flueben i ”Jeg aksepterer lisensvilkårene” og klikk heretter på ”Neste”.

 

 

 

 

7. I dette trinnet blir du bedt om å velge hvilken slags installasjon du ønsker å utføre og her skal du velge ”Tilpasset: Installér Windows (avansert)” da det er tale om en helt ny installasjon av Windows 10.

 

 

 

 

8. I denne veiledningen har vi valgt å benytte hele harddisken til Windows 10 installasjonen, så vi har derfor slettet alle partisjoner på harddisken og lar installasjonsprocessen automatisk opprette de nødvendige partisjoner.

 

Velg i listen den tomme harddisken eller partisjonen som Windows 10 skal installeres på og klikk på knappen ”Neste” for å starte installasjonen.

 

Hvis harddisken ikke er tom så kan de nåværende partisjoner slettes eller formateres ved å klikke på ”Slett” eller ”formatér” og deretter på ”OK” for å gjennomføre handlingen.

 

NB: Husk å ta backup av filer som ønskes lagret, da alle data som er lagret på de partisjoner som slettes eller formateres går tapt!

 

Hvis man ønsker å dele harddisken opp i 2 eller flere drev / partisjoner, så har man mulighet for å gjøre dette ved manuelt å opprette partisjonene.

 

Start med å opprette den partisjonen Windows skal installeres på og oppret deretter de resterende partisjoner. Ved opprettelse av den første partisjon opprettes det samtidig de nødvendige systempartisjoner som blant annet benyttes til oppstartsfiler og Reparasjonsverktøy.

 

Markér den "Ikke-allokerte plassen" på den harddisk som Windows 10 skal installeres på og klikk deretter på knappen ”Ny”. Angi størrelsen på den partisjonen som ønskes opprettet og klikk på knappen ”Anvend” for å opprette partisjonen (vær oppmerksom på at størrelsen vises i MB og ikke i GB). Oppret de resterende partisjoner ut fra den overskydende ”Ikke-allokerte plassen” på harddisken.

 

I tilfelle du gjenbruker partisjoner fra en tidligere Windows installasjon så skal du være oppmerksom på at det kan oppstå problemer med at installasjonen ikke godtar partisjonene. Dette kan skyldes uoverensstemmelser imellom hvilken harddisk type partisjonene er opprettet til, samt om computeren benytter BIOS eller UEFI.

 

For å løse dette problemet er det nødvendig å slette alle dine partisjoner på harddisken og opprette dem på ny så harddisktypen blir den korrekte.

 

 

 

 

9.  Windows 10 blir nå installert på computeren og etterfølgende skal du foreta de siste innstillinger.

 

 

 

 

10. Du blir nå bedt om å omstarte din computer. Du kan velge enten å klikke på knappen ”Omstart nå” eller å la computeren omstarte automatisk etter 10 sekunder.

 

Dette kan godt ta litt tid og computeren omstarter opp til flere ganger før den er ferdig.

 

 

 

 

11. Det er nå tid til å foreta de siste innstillingene av din Windows installasjon innen du begynner å bruke det.

 

Velg hvilket område du befinner deg i menyen i midten (Norge bør være valgt på forhånd) og du skal bare klikke på knappen ”Ja” for å fortsette.

 

Hvis det er opplyst et annet område enn det du befinner deg i så skal du bare selv velge det i menyen i midten innen du klikker på knappen ”Ja”.

 

 

 

 

12. Velg din computers tastaturlayout (Norsk er valgt på forhånd) og klikk deretter på knappen ”Ja” for å fortsette.

 

Hvis det tastaturlayoutet som er valgt på forhånd ikke stemmer overens med ditt tastatur så skal du bare selv velge det i menyen i midten innen du fortsetter ved å klikke på knappen ”Ja”.

 

 

 

 

13. Du har mulighet for å tilføye flere tastaturlayouts, hvis du har behov for det, ved å klikke på knappen ”Tilføy layout” eller å gå videre til neste punkt ved å klikke på knappen ”Hopp over”.

 

Hvis det ønskes så er det er mulig å tilføye flere tastaturlayouts etter installasjonen er ferdig.

 

 

 

 

14. Hvis du er ved å installere Windows 10 Professional skal du nå velge om computeren skal konfigureres som en privat computer eller om den skal tilknyttes et Domene.

 

NB: Hvis du er ved å installere Windows 10 Home så skal du gå videre til neste punkt!

 

Hvis dette er en hjemmecomputer eller hvis du ikke ønsker å tilknytte computeren til et Domene, så skal du velge Konfigurer til privat bruk” og det er også denne konfigurasjonen vi har valgt å benytte her i veiledningen.

 

Hvis computeren skal tilføyes og administreres via et Domene, så skal du velge ”Konfigurer til organisasjon”.

 

Klikk på knappen ”Neste” for å fortsette.

 

 

 

 

15. Det er nå tid til å velge om du ønsker å benytte en Microsoft konto eller Lokal konto/Offline konto til å logge inn med i Windows 10.

 

Med en Microsoft konto får du adgang til at du kan ha en felles konto hvor du kan laste ned og administrere dine programmer som er installert fra Microsoft Store. Dette betyr at du med en Microsoft konto kan synkronisere dine Windows innstillinger, samt programmer installert via Microsoft Store med andre enheter hvor du også er logget inn med din Microsoft konto.

 

Hvis du ennå ikke har en Microsoft konto så kan du opprette en ved å klikke på ”Oppret konto”.

 

 

Hvis du ikke ønsker å synkronisere dine innstillinger og programmer installert fra Microsoft Store med andre enheter så kan du velge å logge inn med en Lokal konto / Offline konto som kjent fra tidligere i for eksempel Windows 7.

 

Vi har i denne veiledningen valgt å benytte en Offline konto.

Hvis du ønsker å velge det samme,så skal du klikke på ”Offlinekonto” i nederste venstre side og fortsette til neste punkt.

 

Hvis du i stedet ønsker å benytte en Microsoft konto så skal du logge inn med din Microsoft konto og gå videre til punkt 18 i veiledningen.

 

NB: Det er mulig å endre til både en Microsoft Konto eller lokal konto etter installasjonen hvis du ønsker å skifte kontotypen du logger inn med.

 

 

 

 

16. Innen du kan få lov til å opprette din nye Offlinekonto, så ber installasjonen deg om å bekrefte at du er sikker på at du ikke ønsker å logge inn med en Microsoft konto i stedet.

 

Klik på knappen ”Nei” for å fortsette til opprettelsen av din offlinekonto.

 

 

 

 

17. Tast inn ditt ønskede brukernavn i feltet og klikj på knappen ”Neste” for å gå videre.

 

 

 

 

18. Angi en adgangskode til å beskytte din konto eller la feltet være tomt hvis du ikke ønsker å benytte en adgangskode når du logger inn i Windows og klikk derefter på knappen ”Neste”.

 

NB: Det er mulig å endre/fjerne adgangskode etter installasjonen.

 

 

 

 

19. Det er nå tid for å velge hvilken informasjon du ønsker å dele med Microsoft når du benytter Windows 10 og som det første så skal du velge om du ønsker å benytte deg av talegjenkjennelse med Microsoft Cortana for å styre Microsoft Store apps med stemmekommandoer.

 

NB: Ved å benytte Microsoft Cortana aksepterer du at det sendes opptagelser av din stemme til Microsoft som vil bli brukt til å forbedre tjenesten.

 

Klikk på enten ”Bruk talegjenkjennelse” eller ”Bruk ikke talegjenkjennelse” og deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

20. Du skal nå velge om du ønsker å dele din plassering med Microsofts plasseringstjeneste så apper som krever din nøyaktige posisjon for å kunne fungere optimalt, som for eksempel rutevijledning eller andre apper som har behov for din plassering for å kunne levere relevante data til deg.

 

NB: Ved å tillate Microsofts plasseringstjeneste for adgang til din plassering, så aksepterer du at din plasseringsdata sendes til Microsoft og benyttes til å forbedre tjenesten.

 

Klikk på enten ”Ja” eller ”Nei” og deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

21. Hvis du for eksempel installerer Windows 10 på en bærbar computer så har du mulighet for å slå sporingsfunksjonen på så du altlid kan se hvor den befinner seg i tilfelle den skulle bli borte. For å kunne benytte sporingsfunksjonen så kreves det at du logger på med en Microsoft konto i stedet for en offlinekonto, samt at du gir Microsofts plasseringstjeneste adgang til å kunne se din bærbar computers plassering.

 

Klikk på enten ”Ja” eller ”Nei” og deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

22. Du har nå mulighet for å velge hvilke diagnostiseringsdata du vil tillate at det sendes fra din computer til Microsoft når det scannes for problemer. Du har mulighet for å velge mellom Full og Grunnleggende, hvor Grunnleggende tillater at det sendes opplysninger om din computer, dens innstillinger og om den fungerer korrekt, mens Full gir tillatelse til å sende de samme opplysningene, men tilføyer opplysninger om browserhistorikk, samt hvordan du benytter dine apper.

 

Velg enten ”Grunnleggende” eller ”Full” og klikk deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

23. Du skal nå velge om du ønsker å hjelpe med å forbedre språkgjenkjennelse og forslagsfunksjoner i apper og tjenester ved å sende håndskrifts- og indnastningsdata til Microsoft.

 

Klik på enten ”Ja” eller ”Nei” og deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

24. Du har nå mulighet for å velge om du ønsker å motta tilpassede annonser/reklamer, anbefalinger og tips i forhold til den diagnostiseringsdataen som du har gitt Microsoft tillatelse til å innhente fra din computer eller om du kun ønsker å motta standard annonser, hvor ikke alle er relevante for deg.

 

Velg enten ”Ja” eller ”Nei” og klikk deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

25. Du skal nå velge om du vil tillate Apper å benytte ditt annonse-id til å tilby deg tilpassede annonser/reklamer eller om du bare ønsker å motta standard reklamer, hvor visse av dem kan være uten relevans for deg. Det vil ikke være forskjell på antallet reklamer, men kun forskjell på hvor relevante reklamene er for deg.

 

Velg enten ”Ja” eller ”Nei” og klikk deretter på knappen ”Akseptér” for å fortsette.

 

 

 

 

26. Til slutt skal du velge om du ønsker å tillate at din computer registreres på det nettverket den er tilsluttet og her anbefales det av sikkerhetsmæssige årsaker at du kun tillater hjemme- eller arbeidsnettverk å registrere din computer, da registrering på offentlige nettverk gjør computeren mer sårbar ovenfor angrep.

 

Klikk på enten ”Ja” for kun å registrere computeren på hjemme- eller arbeidsnettverket eller klikk på ”Nei” for også å tillate registrering på offentlige nettverk.

 

 

                                                                                                        

 

27. Ditt nye Windows 10 er nå klart til brukt.

 

Vi bør understreke at du selv skal undersøke om alle drivere er installert til computerens enheter da Windows 10 installasjonsmediet kun inneholder et visst utvalg av enhetsdrivere. Du kan finne manglende drivere hos produsenten av computeren eller hos produsenten av den enkelte hardwareenheten.

 

Det følger ikke en Microsoft Office pakke med til Windows og hvis du har behov for en slik så kan du finne et utvalg av forskjellige pakker via våres webshop https://fordelaktig.no/. Da Windows 10 kun inneholder grunnlegggende antivirus beskyttelse så anbefaler vi at det kjøpes en sikkerhetspakke for å oppnå en bedre beskyttelse mot trusler fra internettet og du har også mulighet for se våres utvalg av disse i shoppen.

 

 

 

Riktig god fornøyelse med ditt nye produkt, har du spørsmål er du alltid velkommen til å skrive til oss på: [email protected].

 

Klikk her for å gå tilbake til hovedveiledningen