Der kan være forskjellige årsaker til å skifte språk i Windows 10 - det kan være du er lei av norsk, eller kanskje føler at den engelske brukerflaten du installerte Windows 10 på skal skiftes til norsk. Det er heldigvis veldig enkelt å skifte språk i Windows 10 og det tar kort tid. Vi vil vise deg hvordan i det følgende.

 

 

Våres utgangspunkt for denne veiledningen er at våres Windows 10 er på engelsk, og vi vil gjerne skifte språket til norsk. Fremgangsmåten vi beskriver er den samme uavhengig hvilket språk du ønsker å skifte til og fra.

 

1. Klikk på Start-knappen og klikk på Settings.

 

 

 

 

2. Klikk heretter på den store knappen "Time & Language".

 

 

 

 

3. På venstre side skal du klikke på "Region & language".

 

 

 

 

4. Under "Languages" har du muligheten for å tilføye en ny språkpakke til Windows 10. Klikk på linken "Add a language".

 

 

 

 

5. Du blir nå presentert for alle de språkene som understøttes av Windows 10. Det enkleste er å benytte søkefeltet og søke på "norsk". Klikk på søkeresultatet "Norsk-Norwegian".

 

 

 

 

6. Tilbake under "Languages" er norsk nå blitt tilføyet som språkpakke. Klikk på "Danish - Language pack installed" og du blir presentert for tre knapper. Klikk på "Set as default". Nå er den danske språkpakken valgt i Windows 10.

 

 

pic6

 

 

7. Det er ikke alltid tilstrekkelig bare å skifte språkpakken i Windows 10, da bla. Velkomst-skjermen, Login, Restart og andre dialogvinduer ennå er på engelsk (eller det forrige språket) - derfor innen du restarter skal du foreta et par ekstra rettelser.

 

Klik på søkefunksjonen til høyre for Start-knappen. Tast "Control" for å få søkeresultatet "Control Panel" vist. Klikk på det.

 

 

 

 

8. Klikk på "Clock, Language, and Region".

 

 

 

 

9. Klikk på "Region".

 

 

 

 

10. Klikk først på fanebladet "Administrative". Klikk dernest på "Copy settings..." knappen.

 

 

 

 

11. I det neste dialogvinduet skal du i bunnen krysse av de to boksene:

 

Welcome screen and system accounts

 

New user accounts

 

Klikk på OK.

 

 

 

 

12. Du skal nå restarte din computer, og Windows 10, før endringer i språkpakken kan gjennomføres.