Denne installasjonsveiledningen hjelper deg med å installere softwareproduktene Antivirus og Internet Security fra F-Secure i Microsoft Windows.

 

Vi har i denne veiledningen valgt å ta utgangspunkt i F-Secure Internet Security.

 

NB: Hvis du allerede har et antivirus program installert, så skal du starte med å avinstallere dette innen du fortsetter med denne veiledningen!

 

1.  Klikk på download-linken nedenfor for å hente installasjonsfilen til ditt F-Secure sikkerhetsprogram.

 

Download

 

Hvis du anvender Microsoft Internet Explorer eller Edge, så vil du kunne kjøre installasjonsprogrammet så snart det er ferdig nedlastet ved å klikke på knappen ”Kjør”.

 

Hvis du anvender en annen nettleser, så skal du laste ned installasjonsfilen som normalt og avvikle den fra din computer ved å dobbeltklikke på filen. Installasjonsprogrammet blir nå lastet ned til computeren.

 

 

pic1

 

 

2. Hvis det dukker opp et sikkerhetsvindu med teksten ”Vil du tillate at følgende program foretar endringer på computeren?”, så skal du klikke på knappen ”Ja” for å tillate at F-Secure installeres på computeren.

 

 

pic2

 

 

3. Installasjonsprogrammet til F-Secure Antivirus eller F-Secure Internet Security startes. Vent et øyeblikk mens installasjonsprogrammet henter de nyeste oppdateringene innen oppsettet går i gang.

 

 

pic3

 

 

4. Fyll ut feltet for aktiveringskoden med den lisensen du finner i kvitteringsmailen som du har mottatt fra oss og klikk deretter på knappen ”Neste”.

 

 

pic4

 

 

5. Vent et øyeblikk mens lisensens gyldighet bekreftes på F-Secures aktiveringsserver.

 

 

pic5

 

 

6. Hvis du ønsker det, så har du mulighet for å bidra med data til statistikker med mer ved å sette kryss i feltet ”Jeg vil bidra med data til Security Cloud”.

 

Klikk på ”Godkjenn og installer” for å starte installasjonen.

 

 

pic6

 

 

7. F-Secure installeres nå på din enhet.

 

 

pic7

 

 

8. F-Secure er nå blitt installert på din computer og her kan du se hvor lang tid du er beskyttet.

 

 

pic8