Det kan være vanskelig å spå hva fremtiden vil bringe, men det som er helt sikkert, er at vi ser tendenser til en rekke IT-trender som vi spår kommer til å utvikle seg videre i 2020.

En spillbransje i rivende utvikling

En trend som har tatt helt av de siste årene og som vi spår kan få en videre utvikling i 2020 er spillbransjen på nettet og især fenomenet online casino. Det er mye som tyder på at denne formen for spillteknologi er kommet for å bli. Vi ser altså en økt tendens til at spillbransjen blir mer synlig og transparent på nettet og også at det fokuseres mer på sikkerhet i forbindelse med onlinespill og gambling.

Ansiktsgjenkjenningsteknologi 

Med lanseringen av nye smarttelefoner som eksempelvis iPhone 11, ser vi også en tendens til at flere og flere selskaper benytter seg av ansiktsgjenkjenning i stedet for TouchID. Ansiktsgjenkjenning er langt tryggere som sikkerhetsmekanisme på telefoner enn fingeravtrykk og man ser langt færre brister i sikkerheten når uvedkommende forsøker å låse opp en telefon ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Ansiktsgjenkjenning er ikke en perfekt form for teknologi. Denne formen for teknologi kan for eksempel virke skremmende på mange. Vi lever i et samfunn som blir mer og mer preget av overvåkning og frykten for samme og ansiktsgjenkjenning kan være med på å fore denne frykten. Teknologiske fremskritt kan på sett og vis være med på å gjøre denne trusselen mer virkelig for mange. Ansiktsgjenkjenning er nok allikevel en form for teknologi vi ikke har sett slutten på enda, og det er mye som tyder på at dette kun kommer til å bli en mer integrert IT-tendens i 2020.

5G-nettverk

Det har vært mange saker i media om det omstridte 5G-nettverket. Dette er en ting som med sikkerhet kan bli en stor IT-trend i 2020. Det er kanskje ikke så rart at vi utvikler nettverksteknologien løpende, men utviklingen innenfor 5G-nettverk gjør at vi får mye raskere mobile oppkoblinger over hele verden. Dette skjer også i takt med at programvare utvikles hele tiden og nettverket blir nødt til å kunne følge med i denne utviklingen for å kunne levere optimal hastighet og kapasitet fra mobile enheter. Det er mange som går med en frykt for at eksempelvis spillkontoer på mobilen kan bli hacket og derfor er et sikkert nettverk helt essensielt

AI – Artificial Intelligence

Du husker kanskje Steven Spielberg filmen A.I. fra 2001 hvor man har utviklet en form for menneskelignende roboter, eller såkalt kunstig intelligens. På mange måter kan man si at denne virkeligheten hvor vi i større grad omgir oss med kunstig intelligens er i ferd med å manifestere seg i vår levealder.

En av trendene vi spår for 2020 er at kunstig intelligens kun blir en større del av manges hverdag. Du bruker kanskje tjenester som Apple’s Siri, Google Home eller Amazon’s Alexa? Dette er alle tjenester som benytter kunstig intelligens for å forstå og analysere dine behov. Dette er tjenester som også benytter seg av stemmegjenkjenning.

Når du tar kontakt med nettbutikker via en chatfunksjon er det som oftest også en robot du snakker med, eller en såkalt chatbot. Ofte snakker vi med roboter uten at vi vet det. Dette er altså i ferd med å bli en mye mer integrert del av samfunnet og en teknologi som er i stor utvikling. Det er derfor mye som tyder på at du nærmest ikke kan slippe unna å bli konfrontert med en eller annen form for kunstig intelligens i 2020.

 Online spillutvikling, ansiktsgjenkjenning, kunstig intelligens og utviklingen av 5G-nettverk er altså det vi spår vil bli de fire store IT-trendene vi spår for 2020.