En programvare er i konstant endring og tilpasser seg til enhver tid både samfunn, teknologi og vitenskap. For at en programvare stadig skal være i forandring i forhold til samfunnets utvikling, må også en programmerer også til enhver tid tilpasse seg. 

 

Det finnes også mange andre grunner til at en programvareutvikler må tilpasse seg både samfunn og konstant holde seg oppdatert i forhold til programmering til enhver tid. Programutviklere er morsomme av natur og er gjerne nytenkende i forhold til å se an nye løsninger og alternativer. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på noen spennende fakta om programvareutviklere.

 

Den første programvareutvikleren

Den første verdenskjente dataprogrammereren sies å være den engelske kvinnen Ada Lovelace, som ble født allerede i 1815. Lovelace ble mest kjent for verket «Den Analytiske Maskinen». Så tidlig som i 1979 besluttet den amerikanske regjeringen at et nytt programmeringsspråk for datamaskiner skulle få navnet Ada. 

 

Det er i dag mange som bruker tid på internett og data. Det er blant annet mulig å relatere programmeringsråket til andre deler av dataverdenen. Språk kan defineres på mange måter, og kommunikasjon finnes i dag i mange ulike former. Programmeringsspråk relateres til alt fra sosiale medier og til Live Casino spill, der forskjellige parametere kreves av programmeringen.

 

En programvare finnes på mange språk

Siden 1800-tallet har det blitt utviklet mange programmeringsspråk. Utviklingen i dag har kommet langt, og mang en programmerer har funnet sin måte å kommunisere på siden den gang. En type språk passer til utvikling av Jackpot 6000, mens en annen type språk passer til utviklingen av militærets forsvarsmekanismer.

 

Om programmering kunne klassifiseres som et land ville dette landet bestå av hele 698 språk! For å kunne forstå de ulike språkene som finnes er det nødvendig at hvert enkelt språk blir kodet riktig. En dataprogrammerer kjenner gjerne til hele 4-6 ulike språk og rammeverk. Kanskje er programmerere generelt mer opptatt av språk enn andre mennesker. 

 

Kan programmering være selvlært?

Datarevolusjonen på 1980-tallet førte til at stadig flere mennesker begynte å interessere seg for data. Data har siden den gang vokst til å bli en viktig livstil for utrolig mange mennesker i det moderne samfunnet. I dag er størsteparten av dataprogrammerere menn med en utdannelse som tilsier høyere enn en Bachelorgrad. 

 

På tross av at programmerer ofte innehar en høy utdannelse hevder de fleste dataprogrammerere at de har lært programmeringsspråket på egen hånd. I dag arbeider de fleste programmerere med Windows som sitt primære operativsystemet. Koding er i dag en meget stor industri som stadig er under utvikling.

 

Programvareutviklere elsker kaffe

Det hevdes at programvareutviklere elsker kaffe og at en programvareutvikler generelt drikker mellom 1 og 5 kopper kaffe hver dag. Det finnes kanskje mange årsaker til denne påstanden. En av grunnene til at programvareutviklere liker kaffe er kanskje at koding gjerne er en møysommelig form for arbeid, noe som gjerne gjør at du lett blir søvnig under arbeidet.

 

Videre skrev 1 av 4 programvareutviklere sine første koder allerede før de fullførte videregående skole. De fleste av dagens programvareutviklere som er i alderen 34 til 54 år begynte med koding før de var 16 år. En av grunnene til dette blir hevdet å være datarevolusjonen på 80-tallet.

 

Konklusjon

Programutviklere er morsomme av natur og er gjerne nytenkende i forhold til å se an nye løsninger og alternativer. For at programvareutviklere skal kunne utvikle nye ideer er det en fordel at de stadig kan tilpasse seg samfunnet som stadig også er i utvikling. I tillegg til at samfunnet utvikler seg er det også mange andre aspekter som tilsier at en programvareutvikler konstant bør holde seg oppdatert.

 

Det kan også hevdes at programvareutviklere er mennesker med rare vaner, og ikke minst at koding er en form for arbeid som passer for spesielt interesserte!