I dagens moderne samfunn med integrert anti-virus programvare og gratis sikkerhetssystem kan det være grunn til å spørre: Trenger vi anti-virus program? Er anti-virus program blitt noe overflødig som krever tid og penger, eller er det fortsatt like aktuelt? Moderne teknologi utvikler i dag smart house-teknologi via internett – dette påpeker viktigheten av et godt anti-virus system.

 

Bakgrunn for anti-virus programmer

 Anti-virus programmer har eksistert helt siden 1970-tallet og man har fokusert på å øke sikkerheten rundt datamaskiner og beskytte programvarer for personangrep og skadelige virus på internett. I 2019 kan man spørre seg: Hva er behovet for anti-virus systemer? Med flere og flere bærbare enheter med integrerte anti-virusprogrammer og selskaper som tilbyr gratis anti-virus, blir etterspørselen etter eksterne anti-virus programmer mindre. Google og Microsoft tilbyr flere løsninger der de beskytter deg gratis og behovet for å kjøpe eksterne anti-virus programmer kan derfor bli overflødig.

 

Hvor er det blitt av hackerne? Har de bukket under for anti-virus systemene eller eksisterer de fortsatt med andre utviklede metoder? Med ny teknologi hører det også med en viss risiko og man kan stille spørsmål ved personsikkerheten. Det tilbys anti-virus programmer på smarttelefoner og flere bærbare enheter som nettbrett og Mac. Apper blir enklere å håndtere, ting som betaling og bank skjer gjennom mer lettvinte metoder og kan håndteres på flere arenaer.

 

Bruk av internett

Dagens internett-samfunn er mangfoldig og sjelden er det noe vi ikke bruker internett til. Internett blir brukt til hobby/fritid, jobb og moderne teknologi. Spesielt moderne teknologi blir mer og mer viktig og vi bruker internett på synkroniserte enheter; vi kontrollerer private løsninger hjemme som for eksempel lys, strøm og garasjeport, og mange husholdningstjenester som for eksempel å bestille mat, legetime, og forsikringstjenester, skjer via internett – mange har hjemmekontor og bruker dermed internett aktivt.

 

Anti-virus programmer skal hjelpe deg mot spionangrep på internett og at den informasjonen du oppgir ikke skal bli misbrukt. Brannmur og virusskanning hjelper å holde Pc’n din fri for skadelig virus og du er beskyttet døgnet rundt. Det er forskjell på anti-virus programmer og hvilken kostnad du må ut med. Gratis-versjonene av anti-virus programmer som kan lastes ned fra internett inneholder grunnleggende beskyttelse, men begrenset oppdatering og tilleggsfunksjoner - du er med dette ikke fullstendig beskyttet.

 

Hvorfor trenger vi anti-virus program?

Man kan med dette diskutere nødvendigheten av anti-virus programvare…Ikke alle har nok kunnskap om datateknologi og begår dermed oftere feil på internett. Selv om du kjøper en Pc med integrert gratis anti-virus programvare og produsenten reklamerer med flere superlativer for dette produktet, ser man nødvendigheten av et ordentlig og fullstendig anti-virus program installert på enheten - selv om det innebærer en viss tilleggskostnad. Med så mange handlinger og aktiviteter via internett, gjerne flere timer hver dag, er det nødvendig med et godt personvern rundt Pc’n. På den andre siden kan man si at samfunnet blir mer og mer overbeskyttet, man utvikler mer og mer teknologi, og synkronisering via flere enheter skaper robotlignende tendenser – man må ikke glemme å bruke hodet, og kunnskap er viktig.