Senter for Klageløsning

Online Dispute Resolution, eller ODR, er et nytt online klageorgan som er utviklet som en hjelp til forbrukere, som har behov for assistanse til å få behandlet en klage vedrørende et kjøp på nettet.

Hvis du vil klage over ditt kjøp, så skal du rette henvendelse til våres support på [email protected].

Hvis det ikke lykkes oss å finne en løsning, så kan du sende inn en klage til Forbrukerrådet via https://www.forbrukerradet.no/klageguide/.

Du kan også anvende EU-kommisjonens online klageportal. Du finner klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.