I denne delen vil vi gi deg informasjon om hvilken personlig informasjon vi samler inn om deg og til hvilke formål.

Vi samler inn og behandler bare informasjon om deg i samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2016/67 av 27. april 2016 ("databeskyttelsesforordningen") og tilhørende lovgivning og avledet nasjonal lovgivning ("databeskyttelsesloven").

SoftwareNerds ApS er datakontrolleren for personopplysningene vi samler inn for å gi deg tilgang til og for å tilby deg våre tjenester og produkter, for å oppfylle dine ønsker, for å optimalisere nettstedet og markedsføre våre og våre partners produkter og tjenester til deg. . Tjenesteleverandøren og databehandleren for behandling av dine personopplysninger er:


SoftwareNerds ApS (fordelaktig.no)
Niels Brocks Gade 10A
8900 Randers C
Danmark
CVR: 3850 8474

E: [email protected]

Hvilken informasjon samler vi om deg, til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag.

Når du besøker fordelaktig.no, samler vi automatisk inn informasjon om deg og din bruk av nettstedet fordelaktig.no. Dette er f.eks. informasjon om hvilken type nettleser du bruker og informasjon om datamaskinen din, din IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker nettstedet, hvilke sider du besøker og hvilke lenker du klikker på, trafikken til og fra tjenesten, henvisningsadresse, annonseringsdata, standard logginformasjon og informasjon samlet inn via informasjonskapsler, nettlesere og lignende teknologier osv. Hensikten er å optimalisere brukeropplevelsen og fordelaktig.no sin funksjon og implementere målrettet markedsføring. Denne behandlingen av informasjon er nødvendig for at vi skal ta vare på interessene våre for å forbedre fordelaktig.no og vise deg relevante tilbud. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav f.

Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, samler vi inn informasjon om ditt navn og e-postadresse og vi registrerer at du har bedt oss om å sende nyhetsbrev med markedsføring fra oss og våre datterselskaper. Hensikten er å kunne følge forespørselen din og å kunne ivareta vår interesse for å kunne levere nyhetsbrev til deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav f.

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste på www.fordelaktig.no, ber vi deg om å oppgi en rekke grunnleggende opplysninger, inkludert navn, adresse, e-post og telefon. Hvis du representerer et selskap, må du også angi om du er partner eller ansatt i selskapet. Du kan ikke opprette en profil uten å gi oss denne informasjonen. Du kan velge å logge inn via en Facebook-profil. Når du bruker en slik innlogging for å logge inn på tjenesten, får vi tilgang til informasjonen du har valgt, må være offentlig tilgjengelig på det aktuelle sosiale nettverket for å kunne validere deg. Type informasjon og omfanget av informasjonen vi samler inn om deg, avhenger av hvordan du har tilpasset din offentlige profil. Du kan velge å legge ved tilleggsinformasjon til profilen din om kjøretøyet ditt, inkludert informasjon om modell, merke, bruksdata og registreringsnummer. Vi må bruke denne informasjonen for å kunne gi deg tilgang til tjenesten og tilby deg tjenestene og tjenestene tilknyttet tjenesten, inkludert for å kunne arrangere kontakt til verksteder som gir tilbud om bilreparasjon, etc. til deg i samsvar med dine ønsker. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav b.

Via tjenesten har du muligheten til å laste opp eget materiale i form av dokumenter, f.eks. bilder eller tegninger osv. Du har muligheten til å dele dette innholdet med våre registrerte leverandører. Du er ansvarlig for materialet du laster opp og velger å dele med andre.

Når du legger inn en bestilling, blir informasjon om bestillingen din og annen informasjon du har lagt inn, tilgjengelig for de som er tilknyttet SoftwareNerds ApS, slik at de kan vurdere oppgaven og eventuelt gi et tilbud. Din kontaktinformasjon blir bare sendt til SoftwareNerds ApS. Softwarenerds kan deretter kontakte deg via din e-post og telefonnummer. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav b.

Når du kommuniserer med oss, inkludert via e-post eller telefon, samler vi inn informasjonen du velger å gi oss og rådene eller hjelpen du trenger. Hensikten er å kunne kommunisere med deg og følge dine ønsker. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav b.

Offentliggjøring av informasjonen din
Vi viderefører bare din personlige informasjon til andre datakontrollører i den utstrekning som er beskrevet i disse vilkårene. I tillegg skjer overføring av personopplysninger ikke uten ditt uttrykkelige samtykke, med mindre vi er pålagt å gjøre det ved lov eller annen juridisk forpliktelse som er pålagt oss, eller det er nødvendig at rettslige krav opprettes, hevdes eller forsvares.

Informasjon kan gis til eksterne partnere som behandler informasjonen på våre vegne. Vi bruker eksterne partnere for f.eks. teknisk drift, vedlikehold og forbedringer av tjenesten, distribusjon av nyhetsbrev og målrettet markedsføring. Disse selskapene er databehandlere og i henhold til våre instruksjoner og prosessdata som vi er ansvarlige for data for. Databehandlerne kan ikke bruke informasjonen til noe annet formål enn å oppfylle avtalen med oss ​​og er underlagt taushetsplikt om dette. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

De aktuelle selskapene har iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot informasjon som utilsiktet eller ulovlig er blitt ødelagt, mistet eller skadet, og mot kunnskap om uvedkommende, blir misbrukt eller på annen måte behandlet i strid med personvernloven eller i samsvar med våre instruksjoner. .

Dine rettigheter
For å skape åpenhet angående behandlingen av informasjonen din, må vi som datakontroller informere deg om dine rettigheter.

rett til innsyn
Du har alltid rett til å be om innsikt i vår behandling av dine personopplysninger, inkludert hvilke kategorier av informasjon vi har registrert om deg, hvilket formål behandlingen tjener, kategorier av mottakere av informasjon, etc. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du vil ha en kopi av din personlige informasjon, må du sende en skriftlig forespørsel til [email protected]. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du later som du er.

Rett til utbedring
Du har rett til å ha uriktig personlig informasjon om deg selv korrigert av oss. Hvis du blir klar over at det er en feil i informasjonen vi har registrert om deg, blir du bedt om å kontakte oss skriftlig slik at informasjonen kan rettes. Hvis du har ytterligere spørsmål om GDPR, kan du skrive en e-post til [email protected].

Retten til å slette
I noen tilfeller har du rett til å fjerne alle eller noen av personopplysningene dine fra oss, for eksempel hvis du opphever et samtykke og vi ikke har noe annet juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad videre behandling av informasjonen er nødvendig, f.eks. for at vi skal oppfylle våre juridiske forpliktelser, eller for å opprette, påstått eller forsvare juridiske krav, er vi ikke forpliktet til å fjerne dine personlige opplysninger.

Retten til å begrense behandlingen til lagring
I noen tilfeller har du rett til å bare behandle personopplysningene dine for lagring, f.eks. hvis du mener at informasjonen vi behandler om deg er feil.

Retten til å innvende
Du har når som helst rett til å innvende mot vår behandling av dine personopplysninger med det formål å markedsføre direkte, inkludert profileringen som er utført for å målrette mot vår direkte markedsføring.

Du har også rett til når som helst, av grunner knyttet til din personlige situasjon, å behandle dine personopplysninger som vi utfører på grunnlag av våre berettigede interesser.

Retten til å trekke tilbake samtykke
Du har rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke som du har gitt oss for en viss behandling av personopplysninger.


Retten til å klage
Du har når som helst rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K om vår behandling av dine personopplysninger. Klager kan omfatte: sendt via e-post til [email protected] eller telefon 33 19 32 00.

Hvis du vil utøve en eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte oss på [email protected]. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å avvise forespørsler som er åpenbart ubegrunnet eller overdrevet, spesielt når de gjentas, akkurat som vi kan sende svaret for en rimelig avgift.

Slett informasjon
Informasjon samlet om din bruk av [email protected] blir slettet senest når du ikke har besøkt nettstedet på fem år. Informasjon lagres i 5 år, ettersom intervallet mellom oppgavene kan være opp til eller mer enn 5 år, og det er derfor en forutsetning for at fordelaktig.no-tjenesten skal fungere som tiltenkt.

Informasjon samlet inn i forbindelse med nyhetsbrevet ditt blir slettet når nyhetsbrevets godkjenning trekkes tilbake.

Informasjon samlet i forbindelse med profilen din opprettes automatisk når du sletter profilen din, eller hvis du ikke har logget inn på brukerprofilen din på 5 år og ikke logger deg på innen en måned etter at vi har varslet deg om e-posten til vi har til hensikt å slette profilen din.]. Men meldinger på fora osv. Vil være tilgjengelige etter at du har slettet profilen.

Slett profilen din
Du kan når som helst velge å slette profilen din og / eller informasjonen og materialet du har lastet opp selv på tjenesten. Når du sletter profilen din, må du imidlertid være oppmerksom på at alle foruminnlegg og meldinger som er sendt til andre, fortsatt vil være tilgjengelige for mottakere, og at disse innleggene og meldingene ikke blir slettet. Hvis profilen din er inaktiv i mer enn 6 måneder eller i strid med disse vilkårene, forbeholder vi oss retten til å slette eller deaktivere din profil og informasjon og materiale som du har lastet opp helt eller delvis.

Vi forbeholder oss også retten til - uten forhåndsvarsel - å slutte å tilby tjenesten og dermed slette profilen din i et slikt tilfelle.

Slett din personlige informasjon
Du har rett til å bli glemt og ha all din personlige informasjon som vi har på SoftwareNerds ApS slettet. For å utøve denne retten, logg deg på profilen din og gå til "Innstillinger". Her kan du slette profilen din. Hvis du har ytterligere spørsmål om GDPR, kan du sende en e-post til [email protected].


Selskapets GPDR ble sist oppdatert 24. mai 2020