Informasjonskapsler Cookies

1. EIERINFORMASJON
Denne siden tilbys av:

SoftwareNerds ApS
Niels Brocks Gade 10A
8900 Randers C
Danmark
CVR: 38508474

[email protected]

 

INTEGRITY POLICY (EKSTERNE PERSONLIGE DATA POLICY)

for SoftwareNerds ApS angående behandling av personopplysninger


Versjon 1.2

Dato for godkjenning 08-05-2019

Godkjent av Martin Egesø

Antall sider 13 stk

 

integritetspolitikk

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Det er viktig for oss at vi beskytter og respekterer personvernet ditt når du velger å bruke tjenestene våre. slik at du kan føle deg trygg med våre tjenester.

Vi har høye etiske standarder og har satt strenge interne rutiner for å sikre at vi behandler dine personopplysninger på best mulig måte. I personvernreglene våre kan du lese vilkårene for behandling av dine personopplysninger og rettighetene du har i forbindelse med bruken av nettstedet vårt.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernreglene våre - eller ønsker å kontakte oss, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

 

Hvilke tjenester leverer vi

Vårt firma leverer programvareprodukter og i mindre grad maskinvareprodukter og IT-tjenester.

For dette formålet samler vi inn et antall data om deg.

I de andre seksjonene har vi jobbet ut hva vi samler inn, hvorfor vi gjør det, hva vi gjør for å beskytte dine data, fra hvem vi samler inn personopplysningene og hvilke rettigheter du har til å gjøre det.

 

HVA ER PERSONLIGE DATA?

Personlig informasjon kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et bilde eller en IP-adresse.

Personopplysninger er alle typer informasjon som kan brukes til å identifisere en person. Det er derfor ikke bare den individuelle informasjonen som avgjør om noe kan kalles personopplysninger.

Hvis flere personopplysninger sammen ikke kan identifisere en person, men sammen kan de ha personopplysningene.

 

VI samler inn personopplysninger på flere måter

Vi samler inn personlig informasjon om deg på følgende måter:

Når du besøker våre nettsteder

Når du legger et produkt i handlekurven og fullfører kjøpet

Når du er i kontakt med vår kundeservice

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev

Når du gir oss den personlige informasjonen

Når du gir informasjon til tredjepart som vi jobber med

 

Du kan lese i avsnittet nedenfor hvorfor vi gjør det og på hvilket grunnlag vi gjør det.

 

VI BRUKER DIN PERSONLIGE DATA I FLERE MÅTER

Her kan du lese følgende:

At vi samler inn og bruker din personlige informasjon til spesifikke formål
At vi sletter din personlige informasjon når den ikke lenger er nødvendig
At vi kontinuerlig sjekker og oppdaterer din personlige informasjon
At vi videreformidler din personlige informasjon i visse tilfeller

 

Vi samler inn og bruker din personlige informasjon til spesielle formål

Hensikten med å samle inn og bruke din personlige informasjon kan deles inn i følgende kategorier:

1) I den første kategorien er det noen personopplysninger som vi trenger å vite om deg for å kunne tilby tjenesten vår til deg. For eksempel er det navnet ditt, adressen din, din e-postadresse, ditt telefonnummer, dvs. nødvendig identifikasjon og kontaktinformasjon.

 

Dette utgjør dermed vårt juridiske "behandlingsgrunnlag". Hvis vi ikke klarer å behandle disse personopplysningene, vil vi ikke kunne tilby tjenesten vår til deg.

 

Det kan også være slik at vi har et annet behandlingsgrunnlag, f.eks. at det følger av lovgivningen at vi må registrere og lagre visse personopplysninger. Dette er for eksempel personopplysninger med det formål å overholde skatteregler og regnskapslover.

 

Hvis vi ønsker å bruke dine personopplysninger på en annen måte enn vi samlet inn fordi det var nødvendig, vil vi informere deg om "rammeverket" for det opprinnelige formålet overskrides. Vi gjør dette før vi begynner og samtidig informerer deg om årsakene til dette.

 

2) I den andre kategorien er det litt personlig informasjon som vi ønsker å vite om deg, slik at vi kan forbedre produktene og tjenestene våre, tilpasse kommunikasjonen og markedsføringen til deg, tilpasse partnerens kommunikasjon og markedsføring til deg og optimalisere forholdet ditt til oss slik at at vi kan tilby deg nøyaktig de tjenestene og produktene du trenger.

 

Den samler også personlig informasjon om trafikken på nettstedet vårt, inkludert IP-adresser og plasseringen av informasjonskapsler på datamaskinen din. Dette kan være nødvendig for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig.

 

Ingen av kategori 2-personopplysningene er strengt tatt nødvendige for at vi skal kunne tilby tjenesten vår til deg. Derfor må du gi uttrykkelig samtykke for at vi kan samle inn og bruke denne personlige informasjonen.

 

Vårt grunnlag for behandling i denne forbindelse er derfor ditt samtykke.

 

Ditt samtykke er frivillig, og hvis du har gitt det til oss, kan du når som helst tilbakekalle det ved å kontakte oss i kontaktinformasjonen nederst i personvernregelen.

 

Vær oppmerksom på at i henhold til gjeldende dansk lov, har vi rett til å kontakte deg som kunde med tilbud på våre egne produkter, som ligner de du tidligere har kjøpt fra oss. Dette stemmer hvis vi har mottatt e-postadressen din i forbindelse med kjøpet ditt og uavhengig av ditt spesifikke samtykke. Hvis vi kontakter deg med slike tilbud, vil vi tydelig gi deg muligheten til å be om lignende forespørsler i fremtiden.

 

Hvis vi ønsker å bruke dine personopplysninger på en annen måte enn vi samlet dem basert på ditt samtykke, vil vi alltid be om ditt fornyede samtykke hvis "rammeverket" for det opprinnelige formålet overskrides. Vi gjør dette før vi begynner og samtidig informerer deg om årsakene til dette.

3) I den tredje kategorien er det visse personopplysninger vi har, slik at vi kan beskytte interessene våre i fremtiden om nødvendig. Vårt grunnlag for behandling er da "legitime interesser", slik dette forstås i gjeldende lovgivning om personopplysninger.

 

Dette betyr blant annet at vi, basert på en spesifikk vurdering, lagrer dine personopplysninger i en periode. Varigheten og omfanget av personopplysningene som behandler denne behandlingen, bestemmes av kriteriene som du kan se i delen "vi vil slette informasjonen din når den ikke lenger er nødvendig".

 

VI SLETTER DIN PERSONLIGE DATA NÅR DET IKKE ER LENGER NØDVENDIG
Vi gjør en vurdering for å se når vi ikke lenger trenger din personlige informasjon. Når vi ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet vi samlet inn dem, sletter vi dem.

Vi inkluderer vekt på:


- Hvilken tjeneste vi har gitt, f.eks. hvis vi har gitt et produkt eller råd som er nevnt i følgende seksjoner

- Hvor lenge siden var det, hadde vi et forhold til deg som ansatt, kunde, partner eller noe annet

- Uansett om det har vært dialog eller korrespondanse siden den gang

- Hvis vi vet at du kontakter oss med jevne mellomrom, f.eks. hvert halvår for å bestille nye varer, fordi vi ønsker å gi deg best mulig service

- Uansett om du har gitt oss samtykke til å lagre din personlige informasjon, inkludert for senere markedsføringstiltak

- Hvilket ansvar tar vi på deg og hvilket ansvar tar vi i forhold til rådene våre

 

Vi må lagre visse personopplysninger i minst 5 år av hensyn til lovgivningen, inkludert: regnskapsloven. Dette er for eksempel personopplysninger med det formål å utstede fakturaer, slik at vi kan regulere skatter og merverdiavgift riktig og dokumentere dem til myndighetene.

Fordi tjenesten vår inkluderer et produkt som vi har et ansvar overfor deg eller andre, lagrer vi vanligvis personlig informasjon i minst 10 år. Disse inkluderer kontaktinformasjon, e-postkorrespondanse med deg, supportforespørsler via vår live chat, din unike programvarelisensnøkkel eller lignende. kommunikasjon som lar oss hjelpe deg i alle fall. problemer så snart som mulig.

Vi gjør dette for å beskytte våre økonomiske interesser og juridiske stilling hvis noen mener vi har opptrådt ansvarlig. I så fall må vi kunne dokumentere hvilken personlig informasjon vi har mottatt, hvilken avtale som ble inngått med kunden og hva vi har gjort i forhold til kunden slik at vi kan beskytte interessene våre. Vi "renser" dokumentene for personopplysningene som ikke er nødvendig for dette.

 

VI Sjekk og oppdaterer dine personopplysninger
Vi sjekker kontinuerlig at personopplysningene vi behandler hvis du ikke er uriktig eller villedende.

Dette gjør vi ved å sende en e-post med personopplysningene vi har registrert om deg regelmessig, samt ved å sammenligne dine personopplysninger med offentlige registre og ved å sende en bekreftelse på avslutningen av avtalen om personopplysningene vi har registrert om deg og også gjennom å etablere interne retningslinjer for hvordan vi sjekker nøyaktigheten av informasjonen.

Du kan bruke kontaktinformasjonen nederst for å gi oss beskjed om endringene dine.

 

VI avslører din personlige informasjon i disse tilfellene
Vi selger ikke, vi publiserer ikke og vi sender ellers ikke din personlige informasjon til andre med mindre:

det er nødvendig for oss å utføre tjenesten vår til deg, eller
det er nødvendig for oss å følge loven, eller
du har gitt oss samtykke til det, eller
det er nødvendig å beskytte en partner eller en tredjepart (det er strenge regler i loven for å måtte videreformidle personopplysninger på dette grunnlaget);
det er en del av vår bruk av databehandlere, både i og utenfor EU

Hvis nødvendig. Vi samarbeider med utvalgte og pålitelige partnere for å tilby tjenesten vår til deg, inkludert våre egne selskaper i konsernet, partnere innen elektronisk kommunikasjonsbehandling, lagring av nettstedet vårt med en godkjent serverleverandør og vår supportplattform som håndterer all kommunikasjon til våre kunder og samarbeidspartnere.

 

For dem gir vi nødvendig personlig informasjon slik at vi generelt kan tilby tjenesten vår til deg.

 

Det kan f.eks. levere produkter til din e-postadresse eller fysiske adresse, spesifikke råd eller supportforespørsler og outsourcing av våre IT-systemer. Det kan også være det sentrale personlige registeret, slik at vi kan oppdatere navn eller adresseendringer i databaser om våre kunder.

 

Hvis du har gitt samtykke. Vi avslører personlig informasjon til selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor vårt selskap og gruppe hvis vi har ditt samtykke.

 

Ditt samtykke og dermed avsløringen til våre datterselskaper dekker blant annet at våre datterselskaper kan kontakte deg for salgs- og markedsføringsformål.

 

Du kan når som helst innvende mot denne type avsløring, og du kan også velge bort markedsforespørsler i HLR-registeret.

 

Hvis det kreves av lov eller for å beskytte oss selv, en forretningspartner eller en tredjepart. I noen tilfeller tillater loven oss å avsløre personlig informasjon uten ditt samtykke. Noen ganger må vi gjøre det. Andre ganger kan vi gjøre det.

I den grad loven tillater det, kan vi røpe personlig informasjon med det formål å verne eller sikre våre rettigheter. Det samme gjelder rettigheter som tilhører våre partnere og tredjeparter.

Eksempler der det er relevant kan være for eksempel i forbindelse med forebygging av svindel eller andre kriminelle forhold.

 

Vår bruk av databehandlere, både i og utenfor EU. Vi vil innhente ditt samtykke før du avslører din personlige informasjon til tilknyttede selskaper fra tredjeland hvis de ikke opptrer som våre databehandlere. For eksempel kan et tredjeland være visse land i Afrika. USA er ikke et tredje land på grunn av den såkalte Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU hvis selskapet i USA har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen.

Hvis vi avslører dine personopplysninger til tredjeland, har vi sørget for at deres beskyttelse av personopplysninger samsvarer med kravene vi har satt til oss i denne policyen og kravene vi er underlagt loven.

 

Du har mange rettigheter
I denne delen kan du lese at du har en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, inkludert at du har:

 

Rett til å få feil personopplysninger korrigert
Retten til å få tilgang til din personlige informasjon og motta en kopi
Rett til å slette dine personlige data
Rett til å kreve begrensning
Rett til å innvende mot behandling
Rett til å trekke tilbake samtykke
Rett til å kreve overføring av informasjon til land og organisasjoner utenfor EU
Rett til å unngå profilering
Rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger

Hvis du vil vite mer eller utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen nederst.

 

Retten til å få feil personopplysninger korrigert
Vi sjekker at personopplysningene vi behandler om deg ikke er uriktige eller misvisende. Dette gjør vi ved å sende en e-post med personopplysningene vi har registrert om deg regelmessig ved å sammenligne dine personopplysninger med offentlige registre.

Du har rett til å få dine personopplysninger rettet (rettet) i vår besittelse.

 

RETT TIL Å TILGANG PERSONLIGE DATA OG FÅ KOPI
Du har når som helst rett til å få innsikt i personopplysningene som vi har registrert om deg og motta en kopi av personopplysningene.

Du kan også bli informert om formålet med behandlingen, hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger, hvis vi tar automatiske beslutninger (inkludert profilering), til hvem vi videresender personopplysningene og hvor vi får personopplysningene fra. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du allerede er kjent med personopplysningene.

Vi påpeker at innsynsretten kan være begrenset for å beskytte andre menneskers personopplysninger og til våre forretningshemmeligheter.

 

RETT TIL SLETTE PERSONLIGE DATA
Du kan når som helst kreve at dine personopplysninger som er på oss, blir slettet. Hvis vi ikke lenger har et formål å oppbevare personopplysningene, vil vi slette dem så snart som mulig på din forespørsel.

 

Retten til å kreve begrensning av behandlingen
Du har rett til å be om at vi når som helst begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

 

RETT TIL MÅL FOR BEHANDLING
Du har rett til når som helst å protestere mot oss for å behandle dine personopplysninger. Dette inkluderer retten til å innvende mot vår bruk av personopplysninger til markedsføringsformål. Vi vil ta stilling til innvendingen din så snart som mulig hvis du sender inn en.

 

Retten til å trekke tilbake samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket eller innrømmelsene du har gitt oss.

 

Retten til å kreve informasjon om overføringer til land og organisasjoner utenfor EU
Du har rett til å bli informert hvis vi videreformidler personopplysninger til et land utenfor EU.

Vi kan si at vi overfører personopplysninger til IT-selskaper som fungerer som våre databehandlere i USA, Tyskland, Irland, England, Sverige, Norge og Nederland.

Alle våre databehandlere i USA har tiltrådt Privacy Shield-avtalen (les mer her: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/ og har påtatt seg å overholde gjeldende lovgivning om personopplysninger.

Vi kan derfor videreformidle personopplysningene til selskapene.

Retten til å unngå profilering og at vi tar automatiske beslutninger
Du har når som helst rett til å unngå at vi tar profiler av deg og dine personopplysninger eller tar automatiske beslutninger.

Vi kan si at vi ikke gjør profilering i selskapet vårt eller tar automatiske beslutninger.


KLAGOMÅL
Vi gjør alt vi kan for å sikre at dine personlige data blir behandlet på en sikker måte og at dine rettigheter blir beskyttet optimalt, og vi gjennomgår regelmessige rutiner og håndtering av personopplysninger.

Hvis du uventet tror at vi ikke behandler forespørselen din og dine rettigheter i samsvar med loven, kan du kontakte oss, helst på e-post med teksten "klager" i emnefeltet.

Du kan skrive til oss på [email protected].

Vi vil deretter behandle forespørselen din til en ledende ansatt i selskapet vårt, slik at eventuelle misforståelser og misoppfatninger kan undersøkes.

Hvis du fremdeles mener at vi ikke behandler forespørselen din og dine rettigheter i samsvar med loven, kan du klage til det danske personvernbyrået via:

personvernbyrået
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

 

BARN
Vår virksomhet er rettet mot voksne. Vi samler ikke bevisst personlig informasjon fra og om barn.

Vi er realistiske om at f.eks. barns bruk av elektroniske apparater kan aldri med 100% sikkerhet bety at vi ikke mottar personopplysninger om barn.

Vi har prøvd å designe systemene våre på best mulig måte slik at vi ikke kan motta personopplysninger fra barn, og vi fjerner personopplysningene umiddelbart hvis vi blir klar over at vi utilsiktet har mottatt personopplysninger om barn.

Hvis du er foreldre eller foresatt og mener at barnet ditt har gitt oss personlig informasjon eller med vitende kunnskap, kan du kontakte oss så snart som mulig via vår kontaktinformasjon nederst.

 

HVORDAN OPPBEVARER VI DINE PERSONLIGE DATA?
Vi er opptatt av å beskytte din personlige informasjon. Både fordi det følger av lovgivningen, men også fordi våre egne interne, etiske regler krever at vi tar godt vare på dine personopplysninger.

Vi bruker relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at uautorisert tilgang til personopplysningene vi lagrer ikke blir opprettet. Hensikten med dette er å sikre at personopplysninger ikke blir brukt, ødelagt, endret, publisert eller på annen måte misbrukt.

I denne delen kan du lese den

Vi har interne regler for informasjonssikkerhet i forhold til personopplysninger
Vi har implementert IT-tekniske tiltak
Brukerens oppførsel er viktig for å sikre et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå
Vi vil informere de berørte personer om det er fare for eller faktisk inntrenging i dataene

VI HAR INTERN INFORMASJON SIKKERHETSREGLER FOR RETNINGSLINJER OG PROSEDYRER.
Dette inkluderer blant annet at personopplysninger bare er tilgjengelig for den ansatte eller de ansatte som trenger det.

Ansatte som trenger å håndtere personopplysninger har signert taushetserklæring.

I tillegg inkluderer våre regler for informasjonssikkerhet at vi kontinuerlig trener våre ansatte i korrekt håndtering av personopplysninger og sørger for at reglene blir fulgt av de ansatte.

 

IT-TEKNOLOGI VI HAR UTFØRT FØLGENDE TILTAK:
[Antivirus installert på alle IT-systemer som behandler personopplysninger]
[Passord installert på datamaskiner med regelmessige fornyelseskrav]
[Kontinuerlig sikkerhetskopi av alle IT-systemer som behandler personopplysninger]
[Installerte systemer for behandling av personopplysninger som oppfyller bransjens krav og retningslinjer]
[Begrens tilgang til personopplysninger slik at bare ansatte som trenger det, har tilgang. Og bare i den grad det er nødvendig]
[Kontroller de ansattes faktiske tilgang til personopplysninger gjennom logging og overvåking]
[Undersøker om personopplysningene vi bruker kan brukes i anonymisert eller pseudonymisert form. Vi vil gjøre det hvis det ikke påvirker vår tjeneste og forpliktelser overfor deg]
[Inngått en avtale om databehandling med leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne for å sikre at behandlingen er i samsvar med loven og våre egne regler og etiske standarder]
[Gjennomfør risikovurdering og dokumentasjon av alle IT-systemer som behandler personopplysninger. Vi gjør dette for å sikre at vi har et informert grunnlag for sikkerhetsnivået for behandlingen av personopplysninger]

 

RISIKO OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Den største faren for misbruk av personopplysninger skyldes folks egne handlinger.

Det er opp til hver enkelt å ta vare på sin egen personlige informasjon (inkludert å aldri gi passord til andre), og det er opp til vårt selskap å ta hensyn til menneskelige forstyrrelser.

Selv om vi har tatt ovennevnte tiltak for å avbøte risikoen i behandlingen av personopplysninger, kan det ikke utgjøre en 100% garanti for at ingen utilsiktede hendelser vil oppstå.

Vi avviser derfor alle tap som oppstår som følge av utilsiktede hendelser relatert til vår bruk og behandling av dine personopplysninger i den grad vi kan gjøre det i samsvar med gjeldende lov.

Følgelig kan vi ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår i forbindelse med bruk av vårt selskap, våre produkter og tjenester, vår hjemmeside, systemer, apper og annen programvare i den grad vi kan gjøre det i samsvar med gjeldende lov.

Vi anbefaler at du også tar skritt for å sikre din personlige informasjon.

Du kan gjøre dette blant annet ved å lukke nettleseren etter bruk, ved å logge ut av alle kontoer etter bruk, ved å installere antivirus antimalware og annen programvare som kan forbedre datamaskinens sikkerhet.

Vi anbefaler at du kontinuerlig oppdaterer programvare, appene du bruker, datamaskinen og mobile enheter og aldri avslører passordet ditt for andre.

 


INFORMASJON
Som nevnt har vi gjort et bredt spekter av tiltak for å sikre behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis våre IT-systemer og andre sikkerhetstiltak fremdeles er kompromittert, vil vi varsle deg uten unødig forsinkelse hvis kompromisset innebærer en høy risiko for dine rettigheter og friheter.

 

LENKER TIL ANDRE TJENESTESELSKAPER
Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke tilhører vårt selskap.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene, og personvernreglene våre gjelder ikke disse selskapenes nettsteder.

 

KONTAKTINFORMASJON
Vårt firma, SoftwareNerds ApS, er databehandleren og sørger for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med loven:

 

SoftwareNerds ApS

Adresse: Niels Brocks Gade 10A, 8900 Randers C - Danmark
CVR: 3850 8474
Mail: [email protected]
Nettsted: https://fordelagtig.no

 

 

PRIVACY POLICY (COOKIES)

2. COOKIES
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler i samsvar med ovennevnte formål. En cookie er en liten tekstfil som er lagret i nettleseren din og som gjenkjenner datamaskinen din under gjentatte besøk. Det er ingen personlig informasjon lagret i våre informasjonskapsler og de kan ikke inneholde virus.

 

2.1 Informasjonskapsler lagres i lang tid
Informasjonskapsler sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de blir fornyet etter hvert besøk.

 

2.2 HVORDAN SLETTE COOKIES
Se instruksjonene her: http://minecookies.org/cookiehandling

 

2.3 HVORDAN unngå du koketter?
Hvis du ikke vil motta informasjonskapsler, kan du blokkere dem. Se instruksjonene her: http://minecookies.org/cookiehandling.

 

2.4 SOM KOKKIES ER BRUKT PÅ VÅR NETTSTED
Informasjonskapsler brukes til å føre statistikk over antall brukere, samt informasjon om kjønn, alder, geografi og interessene til brukerne våre for å tilpasse innhold og annonsere deretter.

 

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIC MÅLING)
Nettstedet bruker informasjonskapsler fra Google Analytics for å måle nettstedstrafikk.

Du kan velge bort Gemius-undersøkelsen her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

2.6 ANNONSERTE NETTVERK
Nettstedet bruker følgende annonsenettverk:

Google adwords

Bing annonser

Det er mulig å velge bort å være en del av et antall annonsenettverk som deler informasjon på tvers av forskjellige nettverk. Listen finner du her: http://minecookies.org/selection

 

3. BRUK AV PERSONLIG INFORMASJON
Personopplysninger blir aldri utlevert til tredjepart med mindre du uttrykkelig samtykker til det, og vi samler aldri inn personlig informasjon uten at du selv oppgir denne informasjonen gjennom registrering, kjøp eller deltakelse i en undersøkelse, etc. Informasjon om navn, adresse, postnummer er samlet her , e-post, kjønn, alder, interesser, holdninger og kunnskap om ulike emner.

Personlig informasjon brukes til å fullføre kjøpet eller tjenesten informasjonen blir samlet inn med. Informasjonen brukes også for å få større kunnskap om deg og andre brukere av nettstedet. Denne bruken kan omfatte forskning og analyse som tar sikte på å forbedre våre produkter, tjenester og teknologier, samt vise innhold og reklame skreddersydd til dine interesser og hobbyer.

 

3.1 BESKYTTELSE AV PERSONLIG INFORMASJON
I henhold til personopplysningsloven må dine personopplysninger holdes sikre og fortrolige. Vi lagrer din personlige informasjon på datamaskiner med begrenset tilgang i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetstiltak overvåkes kontinuerlig for å avgjøre om brukerinformasjonen vår blir håndtert riktig og samtidig respektere dine rettigheter som bruker. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet for dataoverføring via Internett. Dette betyr at det kan være fare for uautorisert tilgang til informasjon fra andre når data sendes og lagres elektronisk. Du sender inn din personlige informasjon på egen risiko.

Personopplysninger blir slettet eller anonymisert fortløpende fordi formålet som de ble samlet inn for, ender. Personopplysninger lagres i maksimalt 12 måneder etter bruk.

Den raske utviklingen av Internett gjør at endringer i vår behandling av personopplysninger kan være nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre disse retningslinjene for personvern. Hvis vi gjør det, vil vi selvfølgelig fikse datoen for "sist oppdatert" nederst på siden. I tilfelle vesentlige endringer, vil vi varsle deg i form av et synlig varsel på våre nettsteder.

I den grad personopplysninger blir behandlet om deg, har du rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger som kan tilskrives deg i henhold til personopplysningsloven. Hvis informasjonen eller informasjonen behandlet om deg viser seg å være uriktig eller misvisende, har du rett til å kreve at den blir korrigert, slettet eller blokkert. Du kan når som helst innvende mot informasjon om at du blir behandlet. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du har muligheten til å klage på behandlingen av informasjon og informasjon om deg. Klager blir oversendt Datatilsynet, jf. Personopplysningsloven § 58 2. Først

Ovennevnte cookie-policy er basert på Minecookies.orgs standard cookie-policy.