Returinformasjon

Grunnet produktets natur kan kjøpet ikke angres eller oppheves etter levering av produktnøkkel/lisens lenger da det ikke kan returneres. Fordelaktig.no tilbyr ikke returrett på programvarelisenser ettersom registreringen av programvarelisensen i programvaren tilsier at Kjøper har akseptert at produktet ikke kan returneres.